Actueel nieuws

 

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer:  NL31INGB0002251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het   beleidsplan.

Er zullen nog wat aanpassingen plaatsvinden in de huidige uitgebrachte wandelboekjes.

Alvorens u een bestelling plaatst neem eerst even contact op met ons secretariaat Mw. E. Denneboom.

 


Overig nieuws: 

 

BELANGRIJK NIEUWS!!

Helaas gaat de donateursdag van 16 november 2019 niet door vanwege te weinig deelnemers.

Een nieuwe bijeenkomst zal waarschijnlijk in februari 2020 plaatsvinden.De donateursdag 2019.


De Jaarlijkse donateursdag zal plaats vinden op zaterdag 16 november a.s.

Het thema is in het kader van het jaarthema: In het spoor van de monniken: kloosterleven in Overijssel.

 

De locatie is Nieuw Sion, Vulkerweg 6 Diepenveen, www.nieuwsion.nl.


Programma.

10.30 uur.    Ontvangst in Nieuw Sion. Een voormalig Cistercienzeradbij van trappisten.

11.00 uur.    Lezing door Paul leBlanc over de gewelfschilderingen van de Plaskerk in Raalte.

                   Bijbehorend boek wordt aangeboden.

11.45 uur.    Rondleiding door Nieuw Sion.

12.45 uur.    Lunch.

14.00 uur.    Lezing door prof. Dr. Mees te Velde, voormalig rector Theologische Universiteit Kampen.

                   over kloosterleven in Overijssel.

15.00 uur.    Napraten en afronding tot 15.30 uur.

Het jaarthema is gekozen naar aanleiding van 25 jaar jumelage tussen de gemeenten Vollenhove en Clarholz.

De Stichting Bedehuizen heeft destijds het initiatief genomen om het spoor, dat de monniken in de Middeleeuwen

liepen van Vollenhove naar Clarholz, in een boek vast te leggen.

Onder andere  de kerk en een boerderij uit die tijd, bestaan nog altijd. De Stichting zal het boek komend jaar geactualiseerd 

uitbrengen.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor 12 november te laten weten of u in de gelegenheid bent deze donateursdag bij te wonen

via  info@bedehuizen.nl

Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.


Bijgewerkt 09-11-2019.

 

Share |