Actueel nieuws

 

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer:  NL31INGB0002251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

- Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

  De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het 

  beleidsplan.

- Er zullen nog wat aanpassingen plaatsvinden in de huidige uitgebrachte wandelboekjes.

  Alvorens u een bestelling plaatst neem eerst even contact op met ons secrariaat Mw. E.

  Denneboom.

 

Overig nieuws: 

Vorig jaar zijn er door onze Stichting een viertal bijeenkomsten georganiseerd  m.b.t. wederopbouw kerken na de Tweede  Wereldoorlog. Van deze bijeenkomsten en inleidingen die daar werden gehouden, zal een uitgebreide brochure verschijnen in 2018.

Wij wensen u een voorspoedig 2018 toe.

 

De data voor onze periodieke bijeenkomsten in 2018 zullen wij z.s.m. publiceren.

 

Bijgewerkt 11.01.2018.

 

Share |