Nieuws

 

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer:  NL31INGB0002251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

- Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

  De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het 

  beleidsplan.

- Er zullen nog wat aanpassingen plaatsvinden in de huidige uitgebrachte wandelboekjes.

  Alvorens u een bestelling plaatst neem eerst even contact op met ons secretariaat Mw. E. Denneboom.

 

Overig nieuws: 

Vorig jaar zijn er door onze Stichting een viertal bijeenkomsten georganiseerd  m.b.t. wederopbouw kerken na de Tweede Wereldoorlog. Van deze bijeenkomsten en inleidingen die daar werden gehouden, zal een uitgebreide brochure verschijnen in 2018.

Deze brochure zal worden gepresenteerd op onze jaarvergadering in Ommen op zaterdag 24 november 2018.

Onze jaarvergadering 2018 van de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland zal plaats vinden in de Roomskatholieke Kerk te Ommen.

Tijd: 10.30 uur.

Naast de presentatie van de brochure zullen we tevens een rondleiding maken langs de verschillende kerken in Ommem.

Donateurs zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat: Mw. E. Denneboom.

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

 

 

 

 

 

Bijgewerkt 01/11/2018.

 

Share |