Actueel nieuws

 

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer:  NL31INGB0002251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het   beleidsplan.

Er zullen nog wat aanpassingen plaatsvinden in de huidige uitgebrachte wandelboekjes.

Alvorens u een bestelling plaatst neem eerst even contact op met ons secretariaat.

 

Belangrijk.

Het is erg jammer dat we na de leerzame bijeenkomst op 1 februari in Nieuw Sion de nog geplande bijeenkomsten  van dit jaar in Vollenhove en Denekamp helaas niet door kunnen laten gaan in verband met het corona virus en de daaraan verbonden maatregelen.

Er zijn gezien de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het inperken van het corona virus ook nog geen nieuwe data voor 2021 vastgesteld.

 

Toch nog positief nieuws.

 

De Nederlandse versie van het boek Monnikenspoor van de hand van de heer Bert van de Vegt, ligt bij de drukker.

De routes zijn herzien door Dhr. Brinkman.

Binnen afzienbare tijd kunnen we de uitgave tegemoet zien.

 

De schilderingen in de Oude Blasiuskerk in Delden zijn gerestaureerd. Over deze schilderingen wordt

ook een uitgave gemaakt.

 

De derde uitgave die u te zijner tijd tegemoet kunt zien is er een over de schilderingen op de 

altaarstukken in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte.

 

U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gehouden van de nieuwe data van de activiteiten.

 

Wij wensen u ondanks de beperkingen op dit moment een hele goede tijd toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijgewerkt 27 - 10 - 2020.

 

Share |