Actueel nieuws

 

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer:  NL31INGB0002251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het   beleidsplan.

Er zullen nog wat aanpassingen plaatsvinden in de huidige uitgebrachte wandelboekjes.

Alvorens u een bestelling plaatst neem eerst even contact op met ons secretariaat.

 


Overig nieuws: 

 

De donateurs dag 1 februari  2020.


De Jaarlijkse donateursdag zal plaats vinden op zaterdag 1 februari  2020.

Op deze dag wordt tevens de jaarvergadering 2019 gehouden.

Het thema is in het kader van het jaarthema: In het spoor van de monniken: Kloosterleven in Overijssel.

Het programma is hetzelfde als op de donateursbijeenkomst van 16 november j.l. , welke wegens te geringe belangstelling 

is afgelast.

De provincie Overijssel faciliteert een aantal bijeenkomsten over bovengenoemd thema.

 

De locatie is Nieuw Sion, Vulkerweg 6 Diepenveen, www.nieuwsion.nl.


Programma.

10.30 uur.    Ontvangst in Nieuw Sion. Een voormalig Cistercienzeabdij van Trappisten.

11.00 uur.    Lezing door Paul leBlanc over de gewelfschilderingen van de Plaskerk in Raalte.

                   Bijbehorend boek wordt aangeboden.

11.45 uur.    Rondleiding door Nieuw Sion.

12.45 uur.    Lunch.

14.00 uur.    Lezing door prof. Dr. Mees te Velde, voormalig rector Theologische Universiteit Kampen.

                   over kloosterleven in Overijssel.

15.00 uur.    Napraten en afronding tot 15.30 uur.

Het jaarthema is gekozen naar aanleiding van 25 jaar jumelage tussen de gemeenten Vollenhove en Clarholz.

De Stichting Bedehuizen heeft destijds het initiatief genomen om het spoor, dat de monniken in de Middeleeuwen

liepen van Vollenhove naar Clarholz, in een boek vast te leggen.

Onder andere  de kerk en een boerderij uit die tijd, bestaan nog altijd. De Stichting zal het boek komend jaar geactualiseerd 

uitbrengen.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor 28 januari 2020 te laten weten of u in de gelegenheid bent deze donateursdag bij te wonen

via  info@bedehuizen.nl. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.


 

Het bestuur is verheugd u te kunnen mededelen, dat het uitgebreid is met Mw. Dieke Kok-Bouma uit Hengelo.

Mw. kok zal het secretariaat en op zich nemen.

Het bestuur wenst U een Gelukkig Nieuwjaar en hoopt U te begroeten op 1 februari 2020.
Bijgewerkt 24 - 12 - 2019

 

Share |