Welkom bij Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland

 


WAT IS DE WAARDE VAN EEN KERKGEBOUW, EEN KLOOSTER, EEN SYNAGOGE OF MOSKEE?

Is het alleen maar een merkteken in het landschap?
Een afwisseling van het stadsgezicht?
Een sta-in-de-weg die alleen maar geld kost?
Ieder bedehuis heeft een religieuze waarde voor de gelovigen die daar hun geloof beleven.
Daarnaast is er ook een monumentale functie: het bepalen van het beeld, het oproepen van (oude) historie, het markeren van levenswijzen. Hoe belangrijk is het om geschiedenislijnen vast te leggen,
zodat mensen daar later op kunnen teruggrijpen of er nú een beter begrip door krijgen!
Er is ook een zakelijk aspect. Niet altijd zijn de beheerders of eigenaren in staat het gebouw verantwoord te onderhouden.

De Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland stelt zich ten doel “het zonder winstoogmerk bevorderen van de belangstelling voor kerken, kloosters, kapellen, synagogen en moskeeën uit alle tijden, in de provincies Overijssel en Flevoland, evenals – voor zover wenselijk geacht – de instandhouding daarvan”.
Niet alleen oude kerken vallen hier onder, maar er is een bewuste keuze gemaakt ook de moderne en nieuwere bedehuizen in het aandachtsgebied op te nemen.
Ook de bescherming van bedreigde bedehuizen of inventarisstukken, die kunsthistorische betekenis hebben of cultuurhistorisch van belang zijn, staat bij haar hoog in het vaandel.

De stichting is een voortzetting van de in 1987 opgerichte Stichting Drents-Overijsselse Bedehuizen (later: Kerken). Vanaf 1 mei 2004 zet zij als Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland haar werkzaamheden voort, zij het binnen een geografisch gewijzigd werkgebied, maar met een inhoudelijk onveranderde doelstelling.

Eén van de manieren waarop de stichting haar doel tracht te bereiken is het publiceren over bedehuizen en hiermee samenhangende onderwerpen in de betreffende provincies. Jaarlijks verschijnen 2 à 3 bulletins. Donateurs ontvangen de nieuwe uitgaven gratis en hebben korting op uitgaven uit voorgaande jaren.

Share |