Actueel nieuws

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer: NL41 RABO 0145 4861 25 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het   beleidsplan.

 


Belangrijk.

De schilderingen in de Oude Blasiuskerk in Delden zijn gerestaureerd. Over deze schilderingen wordt ook een uitgave gemaakt.

 

 

Nieuws.

Het Monnikenspoor : Wandeltocht van Oldenzaal naar Vollenhove. uitgave 2021.

Inmiddels kunnen wij u verheugd meedelen dat de vernieuwde uitgave van het Monnikenspoor gereed is.

In de Middeleeuwen trokken de monniken uit het klooster Clarholz, bij Münster via Oldenzaal naar Vollenhove.

Dit klooster had destijds bezittingen in het land van Vollenhove. De pachtopbrengsten 

werden door de monniken geïnd. Over de geschiedenis van deze monniken en de route

die zij aflegden heeft onze Stichting Bedehuizen Overijssel Flevoland sinds 2007 een aantal uitgaven verzorgd.


Op instigatie van de heer Bert van der Vegt ( 1933-2007), toenmalige burgemeester van Ambt Delden, heeft de Stichting zich ingezet om de route ( die inmiddels door de ANWB in kaart was gebracht voor toeristische doeleinden) van meer uitgebreide achtergrondinformatie te voorzien. Deze teksten zijn grotendeels van zijn hand. Ten opzichte van de vorige versie (uitverkocht), zijn de wandelkaarten nu los opgenomen in een aparte omslag, door de heer Jan Brinkman (Ommen) geheel herzien.

Wij zijn beide schrijvers zeer erkentelijk.

 

Mede dankzij het erfgoedproject "Het verhaal van Overijssel" is de Stichting Bedehuizen nu in staat een hernieuwde uitgave te realiseren.Niet alleen is hierin aandacht voor de wandeltocht, maar ook voor de steden en dorpen die men passeert en de bezienswaardigheden aldaar.

 

In de tijd van de samenstelling van deze uitgave hebben we ervaren dat het vrij gaan van mensen over grenzen, niet meer vanzelfsprekend is.

Daarom koesteren we des te meer de wens dat het alleen of gezamenlijk wandelen een mooie en toegankelijke activiteit mag zijn voor velen.

 

Goed nieuws.

Op zaterdag 5 juni 2021 heeft het bestuur met een klein aantal genodigden het vernieuwde 

exemplaar van het Monnikenspoor gepresenteerd.

De presentatie van het boekje vond plaats in de Plechelmus Basiliek in Oldenzaal.

De uitgave is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel.

De routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd.

Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap

of openingstijden voor kunnen komen.

De makers en uitgeverij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade

dan ook bij het volgen van de routes.

 

Het boekje kan besteld worden via onze website.

Belangrijke mededeling!

Klik op onderstaande link om de tekst te downloaden:

Gecorrigeerde tekst etappe 4 gedeelte Vilsteren naar Dalfsen juni (PDF)

Op bladzijde 7 onder het kaartje wordt gesproken over bonusroute.

Deze regel vervalt. 

 

Op 26 November 2022 heeft in Raalte de presentatie plaatsgevonden van het boek De altaren van de RK Basiliek in Raalte.

Het boek kan besteld worden via onze website.

Bijgewerkt 01-12-2022.

 

Share |