Overzicht van alle verschenen publicaties SBOF en SDOK

Hieronder treft u aan een overzicht van alle verschenen publicaties die tevens te raadplegen zijn bij het secretariaat van onze Stichting.

1.   Een stal in Bethehem. Nederlandse Kerstvoorstellingen uit kerkelijk bezit ( uitverkocht ).

2.   De kerk van Blankenham.

3.   Middeleeuwse kerkgebouwen met zijbeuken van ongelijke breedte en hoogte in Drenthe en Overijssel ( uitverkocht ).

4.   De laatste kapel van het Sint Gerardus Majellaziekenhuis in Hengelo (Ov.).

5.   Latijnse opschriften van kerkklokken uit de 14de en de eerste helft van de 15de eeuw in Drenthe en Overijssel.

6.   Beth Zikkaroon. De voormalige synagoge van Kampen.

7.   Het Lambertus van Dam-orgel in de Grote Kerk te Enschede.

8.   De Kerk van Kolderveen ( uitverkocht ).

9.   Slotkapellen in Drenthe en Overijssel ( uitverkocht ).

10. Klokken in Vollenhove ( uitverkocht ).

11. De R.K. Kerk van de H. Paulus te Almelo ( uitverkocht ).

12. De negentiende-eeuwse orgelgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwekerk te Zwolle ( uitverkocht ).

13. Johan Christoff Scheuer ( 1776-1854). Het einde van een Zwolse orgelmakerij ( uitverkocht ).

14. Kerkelijk zilver: enige historiserende voorbeelden.

15. Orgelgeschiedenis van de Oude Blasiuskerk te Delden vanaf de zestiende eeuw tot heden ( uitverkocht ).

16. Middeleeuwse stenen doopvonten in Drenthe en Overijssel ( uitverkocht ).

16a.Middeleeuwse stenen doopvonten in Drenthe en Overijssel - Een aanvulling.

17. De oriëntatie van kerken. Een onderzoek in Drenthe ( uitverkocht ).

18. De Legende van de heilige Blasius. Blasiuskerken in Nederland en België.

19. Doopsgezinde kerken in Overijssel en Drenthe ( uitverkocht ).

20. De Grote Kerk van Blokzijl.

21. Het Stift te Weerselo. Herdruk 2001 ( uitverkocht ).

22. De kerk te Lage : over Twickel en Lage, een grensoverschrijdende heerlijkheid (tweetalig ) - ( uitverkocht ).

23. Kerken en hun klokken in Ommen en partnergemeente Recke (D) - ( tweetalig ) - ( uitverkocht ).

24. De kerken van Drenthe in 1545.

25. De Reformatie in Overijssel.

26. De synagoge van Haaksbergen.

27. Niet verschenen.

28. Het verborgen verleden : twee dorpen in Salland ( uitverkocht ).

29. Kroniek van de H. Gerardus Majella Parochie te Overdinkel ( uitverkocht ).

30. St. Lambertusbasiliek Hengelo ( uitverkocht ).

31. Twickel en de Oude Blasiuskerk Delden.

32. De Joodse gemeenschap en synagoge van Delden (Ov) ( uitverkocht ).

33. Het gebruik van de middeleeuwse kerken in Overijssel voor de katholieke eredienst.

34. Veenhuizen, geschiedenis van een restauratie ( SDOK ).

35. J.W. Samberg, fenomeen. Het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente ( 1890 - 1976 ).

36. De Dorpskerk van Wierden.

37. De Dorpskerk van Bathem.

38. De Grote Kerk te Almelo.

39. Grote of St. Nicolaas-kerk te Vollenhove ( uitverkocht ).

40. Uit en tot elkaar - geschiedenis van twee kerken in Dalfsen.

41. BETH haCHAJIM - Huis van de levenden - De Joodse Begraafplaats in Hengelo ( Ov ) deel 1 ( uitverkocht ).

42. De Johanneskerk te Diepenheim.

43. SURYOYE in beeld.

44. BETH haCHAJIM - Huis van de levenden - De Joodse Begraafplaats in Hengelo ( Ov ) deel 2 herziene versie.

45. Een halve eeuw Religieuze Bouwkunst, door architecten JOH. Sluijmer en J.H.  Sluijmer ( uitverkocht ).

46. "Maar niet met steen en hout alleen, is 't grote werk gedaan" ( uitverkocht ).

47. Hengelo (O) Waterstaatskerk.

48. Kom en zie ( de ramen in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing Raalte ).

49. Wederopbouwkerken in Overijssel.

50. Parels van de Plaskerk. ( Reis mee van het verleden naar het heden).

51. Het Monnikenspoor Wandeltocht van Oldenzaal naar Vollenhove (uitgave 2021).

52. Het Stift te Weerselo ( Geschiedenis en Monumenten).

53. De Altaren. In de basiliek van de Heilige Kruisverheffing Raalte.

54.In een betere staat en een beter lokaal.
Joods Delden ( verbetere uitgave )

 


Bijgewerkt tot 30/05/2024.

 

SDOK - Stichting Drents Overijsselse Kerken

SBOF - Stichting Bedehuizen Overijssel Flevoland.

 

 

Share |