Actueel nieuws

 

Nieuws:

Donaties en giften zijn altijd van harte welkom.

U kunt overmaken op IBAN - nummer:  NL31INGB0002251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland te Enschede.

 

Monnikenspoor:

- Deze aparte Stichting Monninkenspoor is in 2015 opgegaan in de Stichting Bedehuizen Overijssel - Flevoland.

  De doelstelling en uitvoering van het Monninkenspoor zal door onze stichting worden nagestreefd en opgenomen in het 

  beleidsplan.

- Er zullen nog wat aanpassingen plaatsvinden in de huidige uitgebrachte wandelboekjes.

  Alvorens u een bestelling plaatst neem eerst even contact op met ons secrariaat Mw. E.

  Denneboom.

 

Overig nieuws: 

Op 22.11.2017  zal er een bijeenkomst plaatsvinden van onze Stichting, met als thema

" wederopbouw kerken " in Overijssel en Flevoland.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Hengel (O) - Lebuinus Kapel. U bent van harte uitgenodigd.

De toegang is kosteloos. Aanmelden bij ons secretariaat of via info@bedehuizen.nl

De aanvang is 18.30 ontvangst met een broodje en koffie.

Het programma start om 19.00 uur ( zie specificatie uitnodiging ) 

Uitnodigingen zullen worden verzonden aan onze donateurs en belangstellenden ( voor zover bekend ).

Nadere details volgen nog.

 

Share |